Gnr. 16 - Steinsvika

Parti fra Steinsvika ca. 1950-52. Originalbildet er lånt av Jørgine Steinsvik

Steinsvika er nabogård til Steine, og første leddet i navnet har nok samme opphav. Navnet er skrevet Sthenne i 1567, Stenne i 1610, Steene i 1614, Stehne i 1610 og 1723. Oluf Rygh skriver i Norske Gaardsnavne: ” Gammenorsk Steinn. Den nuværende form er dativ. Navnet maa ha Hensyn til et meget spisst Fjeld nær Gaarden.” Det er ingen tvil om at både Steine og Steinsvika har navnet etter det fjellet som i dag blir kalla Steinsvikklubben.

”Steinsvika og Steine er greie gardsnamn å tyde”, skriver Finn Myrvang i Bøfj. –82. ”Språkhistorisk sett er vel Steine eldst: norrøn dativ steini, av steinn. Og den ”steinen” som gardane ligg på kvar side av, er han som no heiter Klubben.”

Arve Elvik

Steinsvika[1].jpg

Tips en venn Skriv ut