Støttekontakt

BØ KOMMUNE HAR LEDIGE STILLINGER SOM STØTTEKONTAKTER

Lyst på en spennende og utfordrende jobb?
Hovedmålet med støttekontakt er å gi den enkelte bruker en meningsfull fritid. Avhengig av brukerens behov, ønsker og interesser kan støttekontakten nyttes til individuelt samvær eller som brobygger til fritidsaktiviteter eller andre mennesker.