SKOLERUTE FOR SKOLEÅRET 2015/2016

Rektor ved den enkelte skole kan sammen med representanter for foresatte (FAU) avtale undervisning til andre tidspunkt enn hva som fremgår av skoleruta, for eksempel i forbindelse med skolearrangement ol. på ettermiddag/kveldstid. Det kan ikke påregnes skoleskyss i slike tilfeller. Melding om endring av skoleruta skal sendes foresatte og skolesjefen i god tid.

Fra møtet i Formannskapet den 13.02.2014

Skolerute for 2014/2015

Rektor ved den enkelte skole kan sammen med representanter for foresatte (FAU) avtale undervisning til andre tidspunkt enn hva som fremgår av skoleruta, for eksempel i forbindelse med skolearrangement ol. på ettermiddag/kveldstid. Det kan ikke påregnes skoleskyss i slike tilfeller.
Melding om endring av skoleruta skal sendes foresatte og skolesjefen i god tid.
 

Eventuell elevfri som kompensasjon for obligatorisk oppmøte på ettermiddag/kveld skal avvikles 2. januar!

Skolens rektor fastsetter ansatte sin oppmøtetid iht. lov og avtaler, men minimum 6 skolefrie dager skal benyttes til felles planlegging eller kompetanseheving.

  • 2 dager før skolestart

  • 08. og 09. oktober

  • Ytterligere 2 dager i løpet av skoleåret

 

Fra møtet i Formannskapet den 14.03.2013

Skolerute 2013-2014

Rektor ved den enkelte skole kan sammen med representanter for foresatte (FAU) avtale undervisning til andre tidspunkt enn hva som fremgår av skoleruta, for eksempel i forbindelse med skolearrangement ol. på ettermiddag/kveldstid. Det kan ikke påregnes skoleskyss i slike tilfeller. Melding om endring av skoleruta skal sendes foresatte og skolesjefen i god tid.

Skolens rektor fastsetter ansatte sin oppmøtetid iht. lov og avtaler, men minimum 6 skolefrie dager skal benyttes til felles planlegging eller kompetanseheving