Hvordan søker du

Det er viktig at du får med alle dokumenter før innsending.

  • Skriv ut situasjonkart og tegn byggetiltaket inn på dette kartet
  • Bestill naboliste.
  • Send ut nabovarsel basert på mottatt naboliste. Skjema for nabovarsel finner du ved å bruke elektronisk skjema på siden for SKJEMA Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.
  • Vent minst to uker for eventuelle nabomerknader, og send følgende til kommunen:
  • Søknadsskjema
  • 2 stk skjema: kvittering for nabovarsel og opplysninger gitt i nabovarsel
  • Eventuelle nabomerknader m/dine kommentarer
  • Eventuelt søknad om dispensasjon
  • Målsatt situasjonsplan i målestokk 1:500 (1:1000 for store tiltak). Tiltaket inntegnes på kartet du fikk fra kommunen med adkomst, påført kritisk avstand til nabogrense og annen bebyggelse.  For noen tiltak holder det med kartutsnitt. Dette vil i så fall gå frem av veiledningen, se lenger nede på denne siden.
  • Målsatte tegninger av tiltaket; plan, snitt og fasade i 1:100.
Oppdatert 16. mars 2017 Anne-Lise Wiik Robertsen