Hvem mener du bør få kulturprisen for 2022?

Kulturpris

Kulturprisen i Bø for 2022 deles ut i desember i år, og Bø kommune ønsker nominasjoner 😊 Alle kan sende inn forslag, med begrunnelse, på kandidater. Fristen for nominasjoner er i år 24.oktober.

Kulturprisen har som formål å yte honnør til mottakeren, og samtidig å stimulere til kunstnerisk og kulturell utfoldelse innenfor det utvidede kulturbegrep (kultur, kulturarv og idrett). Prisen kan tildeles enkeltpersoner, foreninger eller institusjoner som har gjort en markant innsats til beste for Bø’s befolkning innen kulturarbeid. Prisen skal normalt tildeles en prismottaker, men kan deles på flere mottakere dersom spesielle forhold tilsier det. Prisen består av et pengebeløp på kr 10 000,- Formannskapet avgjør hvem skal tildeles prisen.
 
Nominasjoner sendes Bø kommune på post@boe.kommune.no eller pr brev til adressa:
 
Bø kommune
Rådhuset
Veaveien 50
8475 Straumsjøen
 
Merkes: Kulturpris