Høring - Varsel om oppstart av detaljregulering for Ringstad sjøhus

Varsel om oppstart av detaljregulering.pdf

Referat oppstartsmøte.pdf

Planområdet.pdf

Innspill og merknader sendes til Asplan Viak AS, Søndregata 34, 8450 Stokmarknes eller dagmar.kristiansen@asplanviak.no innen 31. august 2020.