Høring planprogram for kulturminnplan

Skårvågen 1915

Bø kommune har startet arbeidet med kulturminneplan. I den forbindelse sender vi ut "Planprogram for kulturminneplan" på høring.

Om bildet: Fra Skårvågen datert til 1915-20. Fra slutten av 1500-tallet til midten av 1800-tallet var Skårvågen er et kremmerleie der byborgere fra Bergen eller Trondheim drev handel med jernvarer, brennevin og alle slags kram. Disse handelskarene ble kalt uteliggere (Bø Bygdebok bind II, side 565-594). Som i dag var fiskebruket et svært viktig element på gården. Legg merke til fulle seil og torv på taket på huset nærmest. Foto: Bø Museum

I februar 2018 gjorde kommunestyret i Bø følgende vedtak:

Bø kommune vedtar fremlagt planprogram for «Kulturminneplan for Bø kommune». Arbeidet igangsettes under forutsetning at Riksantikvaren bevilger 100 000 kroner til planarbeidet.

Vi har nå mottatt tilsagn på tilskudd fra Riksantikvaren, og kan legge ut vedtatt forslag til «Planprogram for Kulturminneplan i Bø Kommune» på høring og til offentlig ettersyn. Planprogrammet skal fungere som en rettesnor i det videre arbeidet med kulturminneplanen og beskriver formålet med arbeidet, mulige avgrensninger, organisering av arbeidet samt plan for finansiering. Planprogrammet er lagt ut på rådhuset, biblioteket og på kommunens nettsider www.boe.kommune.no. Planprogrammet sendes i tillegg ut til offentlige institusjoner, bygdelag, velforeninger, grendelag, kystlag, Bø næringsforening og Museum Nord.

Høringsutkastet for "Planprogram for kulturminneplan" kan lastes ned her:

Høringsutkast Plan for kulturminneplan Bø.pdf

Hvis du lurer på hva en kulturminneplan er kan du lese mer om dette hos Riksantikvaren

Frist for eventuelle uttalelser til planprogrammet er 07.06.2018

Merknader må fremsettes skriftlig til Bø kommune, Rådhuset, Veaveien 50, 8475 Straumsjøen, eller på e-post til postmottak@boe.kommune.no.

Spørsmål kan rettes på e-post til kultur- og næringssjef Kine Anette Johnsen: kine.johnsen@boe.kommune.no