Høring planprogram for Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2020 - 2023

Christine Berger 2018 (7)

Bø kommune har vedtatt forslag til «Planprogram - kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2020 – 2023». Planprogrammet legges nå ut på høring i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven. 

Bø kommune har vedtatt et forslag til «Planprogram - kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2020 – 2023». Det er denne planen som legges til grunn for blant annet tildeling av spillemidler. Planprogrammet legges nå ut på høring og til offentlig ettersyn i minimum 6 uker i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Aktuelle lag og foreninger får planprogrammet på e-post.

Vi ber om at innspill til planprogrammet sendes skriftlig til Bø kommune innen 17.juni 2019. Innspill sendes til post@boe.kommune.no eller pr post til Bø kommune, Rådhuset, Veaveien 50, 8475 Straumsjøen. 

Planprogrammet kan lastes ned her: 

application/pdf

 

 

Tips en venn Skriv ut