Høring og offentlig ettersyn - Reguleringsplan Ringstad Sjøhus

Reguleringsplan Ringstad Sjøhus

Formannskapet har i sak 71/2020 i møte 01.10.2020, med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-10, vedtatt å legge Reguleringsplan Ringstad Sjøhus ut på første gangs høring og offentlig ettersyn.

Høringsfristen er satt til 6 uker, og innspill kan sendes på mail til dagmar.kristiansen@asplanviak.no

 

Plankart
Planbeskrivelse
Reguleringsbestemmelser
Protokoll formannskapet