HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2020-2027

VA-oversikt2

Bø kommune har i Formannskapet 20.02.2020, sak 11/20, vedtatt å legge forslag til Hovedplan vann og avløp 2020 – 2027 ut til høring og offentlig ettersyn.

Formålet med dette planarbeidet er å utarbeide en overordnet plan for vannforsyningen og avløpshåndteringen (VA) i Bø kommune, både for forvaltning av kommunale VA-anlegg og for myndighetsutøvelse overfor private avløpsanlegg.

Både offentlige og private har anledning og oppfordres til å sende inn innspill og forslag til planarbeidet.

Vi ber om at innspill til planprogrammet sendes skriftlig til Bø kommune innen 02.04.2020. Innspill sendes til post@boe.kommune.no eller via post til Bø kommune, Rådhuset, Veaveien 50, 8475 Straumsjøen.

Vedlegg:
Forslag til Hovedplan Vann og Avløp 2020-2027
​Planprogram Hovedplan Vann og Avløp 2020-2027