Høring lokal forskrift for hundehold

Hundeforskrift

Formannskapet i Bø kommune har i møte den 11.4.2019 vedtatt at forslag til lokal forskrift om hundehold skal legges ut på høring.

Formannskapet i Bø kommune har i møte den 11.4.2019 vedtatt at forslag til lokal forskrift om hundehold skal legges ut på høring. Forslaget til lokal forskrift legges med dette ut til høring, og høringsfristen er 30 dager. Forslag til forskrift er hjemlet i Lov om hundehold av 4.juli 2003 nr.74

Eventuelt innspill til forslag om forskrift sendes Bø kommunen, Veaveien 50, 8475 STRAUMSJØEN eller til post@boe.kommune.no.

Ved spørsmål er kontaktperson landbrukssjef i Bø Tor Andersen tlf. 76114362/ 91591622

Hundeforskrift
Tips en venn Skriv ut