Høring: Felles kommunale forskrifter for slam og renovasjon av husholdningsavfall for Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes

Reno-Vest logo

På vegne av kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes legges forslag til felles forskrifter for slam- og renovasjon av husholdningsavfall ut på høring. Hensikten med høringen er å få innspill fra parter som blir berørt av forskriftene, for eksempel husholdningskunder med hus eller hytte i kommunen. Reno-Vest IKS gjennomfører høringsprosessen på vegne av kommunene, og endelig behandling av forskriftene skjer i den enkelte kommune etter endt høringsprosess.

Vi ber om at høringsuttalelser og kommentarer til forskriftene sendes til post@reno-vest.no eller som brev til Reno-Vest IKS, Postboks 559, 8401 Sortland, innen 15.november 2021.

Dersom du har spørsmål rettes disse på e-post til elise@reno-vest.no eller tage@reno-vest.no

 

https://www.reno-vest.no/aktuelt/horing-felles-kommunale-forskrifter/