Høring av søknad om fylling i sjø ved Ringstad sjøhus, DHJ Eiendom AS

Ringstad fylling

På vegne av Statsforvalteren i Nordland (tidligere Fylkesmannen) og tiltakshaver DHJ Eiendom AS legges søknad om fylling i sjø ved Ringstad Sjøhus ut til høring.

I forbindelse med etablering og utvidelse av turistanlegget på Ringstad søker tiltakshaver om å fylle ut i sjø for å få plass til ytterligere to gjestehus.

Uttalelser eller merknader til søknaden skal sendes innen 11.03.2021 til Statsforvalteren i Nordland på epost til: sfnopost@statsforvalteren.no eller brev til: Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø.

Søknaden kan leses her.