Høring av forskrift om endring av forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Paragraf

Bø kommune vurderer å gjøre endring i gjeldende lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, se lovdata, og legger herved forslaget ut på høring og offentlig ettersyn i 2 måneder.

Formålet er å skille mellom unntak som krever søknad og unntak som alltid gjelder, forutsatt at det samtidig er tillatt etter forskrift om brannforebygging. Det er også lagt inn en bestemmelse om at brenning som har fått tillatelse uansett skal varsles av den ansvarlige til brannvesenet og 110-sentralen, slik at man unngår unødvendige utrykninger.
Vi ber om at innspill oversendes innen 15.03.2021 til post@boe.kommune.no

Forslag til ny forskrift