Havnevederlag

Priser og avgifter i henholdt til regulativet kan du finne her http://www.boe.kommune.no/priser-paa-kommunale-tjenester.293451.no.html#p524303218


Oppdatert 02. mars 2018 Christine Berger