Har du symptomer på covid-19 og ønsker teste deg?

Smittevern

Personer som har symptomer på covid-19 kan få utført test etter avtale med Bø legekontor.

Testing for koronavirus i Bø skjer mellom 1200-1230 man-fre etter avtale med legekontoret. Ved symptomer og mistanke om covid-19 kan alle som ønsker testing ta kontakt med Bø legekontor via sms til koronatelefonen 90 86 06 88 eller på telefon 76 11 42 00 hverdager før kl 11.00. Svaret kan sjekkes via helsenorge.no etter kl 16.00 påfølgende dag. Du kan også ta kontakt med legekontoret på telefon 76 11 42 00 for utlevering av prøvesvar 2 dager etter at testen er gjennomført.Testkriterer kan du lese mer om via: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/testkriterier/