Halv pris for barnehageplass fra 1. mars 2022 for alle i Bø kommune. 25000 kr for nyfødte og de som blir 2 år i 2022.

Barnehagebilde

-Halv pris for barnehageplass fra 1. mars 2022 for alle i Bø kommune.

-25000 kr for nyfødte og de som blir 2 år i 2022.

Kommunestyret i Bø kommune vedtok torsdag den 24.02.2022 følgende i sak 11/22: Barnefødsler og gratis barnehageplass.

Barnefødsler:

1. Det utbetales 25 000 kr på fødselstidspunktet.

2. Neste utbetaling på 25 000 kr utbetales når barnet har fylt 2 år.

3. Barnet må bo og være folkeregistrert i Bø på 0 års dagen og på 2 års dagen.

4. Beløpene utbetales til barnet. Det betyr at barnet må ha fått pers.nr. før utbetalingen kan gjøres.

5. Det utarbeides et søknadsskjema som kan hentes digitalt, eller utleveres på helsestasjonen.

     Pkt. 1-5 gjelder fra den 01.01.22.

 Barnehageplass

6. Det gis en reduksjon i foreldrebetalingen på 50 % av statlig fastsatt maksimumssats for barnehageplass i Bø kommune.

7. Ordningen med søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling fortsetter som før, men med utgangspunkt i kommunal sats.

     Pkt. 6-7 gjelder fra 01.03. 2022.

Det er utarbeidet et søknadsskjema som ligger på kommunens hjemmeside. (se skjema fra A-Å) Det er bare å begynne å bruke det med en gang.

En hel barnehageplass vil fra 1. mars 2022 koste kr. 1657.- pr.mnd

Fra 1. august vil den koste 1525.- kr pr. mnd.

Søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling vil fortsatt gjelde.

Kostpenger kommer i tillegg.

Skjema søknad om gave til nyfødt og 2 åringer.docx

Skjema - Søknad om gave til nyfødt og 2 åringer - med informasjon[1].docx