Forslag til Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2020-2023 ut på høring

Klaus Kudsk Larsen 2018 (3)

Innspill til planen sendes skriftlig til Bø kommune innen tirsdag 18.februar 2020. 

Bø kommune har vedtatt et forslag til «Planprogram - kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2020 – 2023».

 

Forslaget legges nå ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Det sendes også ut på høring. 

 

Vi ber om at innspill til planen sendes skriftlig til Bø kommune innen tirsdag 18.februar 2020. Innspill sendes til post@boe.kommune.no eller

Bø kommune, Rådhuset, Veaveien 50, 8475 Straumsjøen.

 

Planforslaget kan leses ved å trykke på linken under:

 

 Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2020-2023.pdf