Folkemøte om interkommunal kystsoneplan for Vesterålen

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtok i møte 25/3-22, sak http://www.vestreg.no/kystsoneplan21/22, å legge forslag til interkommunal kystsoneplan for Vesterålen ut på høring og til offentlig ettersyn. Hensikten med kystsoneplanen er å planlegge for bruk og vern av sjøarealene i vesterålskommunene gjennom et interkommunalt samarbeid iht. PBL kap. 9.

 

Bø kommune inviterer til folkemøte i kommunestyresalen på Rådhuset torsdag 19. mai kl. 19:00. Du er hjertelig velkommen!

 

Alle plandokumenter finnes du på Vesterålen regionråds nettside:

https://vestreg.no/Aktuelt/?Article=264