Utsiktsbilde

Folkehelsearbeid i Bø kommune

Folkehelse er befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning.