Folkehelse

Utsiktsbilde

Folkehelsekoordinator Tina Paasche, tlf 76114335
E-post: tina.paasche@boe.kommune.no

Folkehelse er befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning.

Folkehelsearbeid
Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i Bø.pdf

Tips en venn Skriv ut