EN UNDERSØKELSE FOR DEG SOM ER PÅRØRENDE

IVARETATT
14.01.22 - 31.03.22
Bli med i Pårørendeundersøkelsen før 31. mars 2022
Synes du som pårørende at du blir godt nok involvert og ivaretatt?
Bø kommune støtter opp om arbeidet med Pårørendeundersøkelsen og ønsker dine innspill slik at kommunene kan bli bedre i dette arbeidet. Undersøkelsen er åpen ut mars 2022.
Les mer om undersøkelsen og gi dine innspill her: PÅRØRENDEUNDERSØKELSEN
 
Resultatene fra denne undersøkelsen vil blant annet bli brukt i Bø kommunes arbeid med "Leve hele livet"