Eldrerådet 2015 - 2019

Bø eldreråd
Eldrerådet
Valgt Tlf Fast vara Tlf
Einar F. Johnsen 936 23 623 Harald Steffensen 976 92 401
Fredrik Schreier 994 63 960 Arne Martinussen 76 13 52 41
Kristiina Kristoffersen 416 30 950 Edith Hansen 76 13 91 30
Anne Lise Steinbach 415 55 994 Bodil Steinsvik 975 33 420
Paul Edvard Steinsvik 406 21 060 Tore Enoksen 900 67 584

 

Oppdatert 04. februar 2016 Anne-Lise Wiik Robertsen
Tips en venn Skriv ut