Eidet skole

Eidet skole

Eidet skole er en fådelt skole i Bø kommune. Vi satser på uteskole, temabasert undervisning og tverrfaglighet.