Eidet skole

Eidet skole

Skolen på Eidet ligger idyllisk til på en høyde i terrenget. Vi befinner oss litt nordvest for butikksenteret på Eidet, ved veien mot Nykvåg og Hovden.

På Eidet ble den første skolen bygd i 1883, som det 3. eldste skolested av til sammen 14 i Bø. I dag deler vi ungdomsskole med de andre 2 barneskolene i kommunen. 

Skolen ligger med kort avstand til både fjære og fjell, og er en målrettet "nærmiljøskole". Eidet skole driver som helsefremmende og har blant annet fokus på fysisk aktivitet. Praktisk er skolen fådelt med 29 elever fordelt på to klasser i skoleåret 2022/23. 

Siden klassene er ganske små, har vi god plass. Eidet barnehage holder til i samme bygg og vi har et godt naboforhold blant annet med samarbeid rundt SFO. 

Uteområdet er en blanding av ”villmark” og skolegård. Vi har akebakke med tilfartsrampe og egen gapahuk, kalt Ørnestua. På den gamle fotballbanen har vi ballbinge. Småskolen setter stor pris på den store sandkassa, der det kan foregå mye skikkelig ”anleggsarbeid”. Om vinteren brukes Skoletjønna (vatnet nedenfor skolen) til skøyteaktiviteter.

Vi satser på tverrfaglige tema og en overbyggende filosofi om at vi er gode på å være en liten skole. Lærere og elever på Eidet skole trives sammen enten det er på tur, i øving til forestillinger eller mens vi arbeider med kjernefag.