Egen telefon for barn og ungdom

mobil

Bø kommune ved Bø helsestasjon har opprettet en egen telefon for barn ungdom som ønsker kontakt med helsesykepleier ved samtale eller SMS. Telefonen vil besvares på hverdager kl 08.00 – 15.30. 

For å gjøre det litt enklere for barn og unge å få kontakt med helsesykepleier har bø helsestasjonen opprettet en egen telefon for barn og unge som ønsker kontakt med helsesykepleier ved samtale eller SMS. Telefonen vil besvares i vanlig kontortid (hverdager kl 08.00 – 15.30) av helsesykepleier Linn With eller Gunnhild Paulsen.

Hvis helsesykepleier ikke har anledning å svare umiddelbart, vil hun ringe opp/svare SMS i løpet av kort tid.

Barne og ungdomstelefonen har telefonnummer 90 18 74 91

Oppdatert 06. mai 2020 Kine Anette Johnsen