Du er en del av Norges beredskap

egenberedskapslager-2

"Når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, må hjelpen først ut til de som trenger det aller mest. Jo flere av oss som er i stand til å ta vare på oss selv og hjelpe de rundt oss ved en hendelse, jo bedre rustet står vi som samfunn. Sammen er vi forberedt!"
Informasjon om kampanjen " Du er en del av Norges beredskap"
Oppdaterte råd om egenberedskap

Anne-Lise Wiik Robertsen
Tips en venn Skriv ut