Digital timebooking

booke time

For å kunne gi bedre tjenester og få mer effektiv veiledning og saksbehandling har vi nå innført digital timebooking. I første omgang gjelder dette for byggesak, plansaker og eiendom/landmåling siden det er her pågangen er størst, men flere kan legges til ved behov.

Dette gjør at de som for eksempel trenger et møte for veiledning i en sak kan bestille tid hos saksbehandler, og velge enten fysisk oppmøte, telefonsamtale eller videomøte (Teams). Saksbehandleren får oversendt den informasjonen som legges inn i timebestillingen, og kan forberede seg på forhånd slik at møtet blir effektivt og godt.

For å bestile time kan man enten gå via knappen på hjemmesiden, eller lagre snarvei til https://booking.boe.kommune.no/
For de som ikke er så digitale er det selvsagt mulig å ringe sentralbordet på 76 11 42 00 og få hjelp til dette.