Fiskebåt

Månedsoversikt over kulturtilbudet i 2019

Her følger en månedsoversikt over kulturtilbudet til seniorer i Bø i 2019.  Flere arrangement vil komme i løpet av året.

Spaserstokk

Bø kommune

Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken har som formål å utvikle gode kunst- og kulturprosjekter til eldre lokalt.

Den kulturelle spaserstokken

Månedsoversikt over kulturtilbudet i 2018

Her følger en månedsoversikt over kulturtilbudet til seniorer i Bø i 2018.  Flere arrangement vil komme i løpet av året.

turbilde

Den kulturelle spaserstokken

Øvrige aktiviteter

Her følger en oversikt over noen av aktivitetene som tilbys i Bø til seniorer.  Bø kommune, Bø frivilligsentral og lag og foreninger er representert her som arrangører.