Send melding til post@boe.kommune.no

Ønsker du å bli meddommer?

"Meddommere spiller en viktig rolle i vårt rettssystem. De har samme ansvar og myndighet som domstolens fagdommer i den enkelte sak. Det er ikke noe krav til meddommerens faglige bakgrunn. Dette fordi en tiltalt skal  "dømmes av sine likemenn". Som meddommer deltar du i 1-3 saker per år, men dette kan variere. En sak kan vare ifra en halv dag til å strekke seg over flere uker.

Hvis du ønsker å bli meddommer bør du ta kontakt med din kommune. Det er den enkelte kommune som selv bestemmer hvem som skal velges og hvordan man går fram for å finne meddommere.»

Forslag sendes innen 15.04.20 til  Bø kommune, Veaveien 50, 8475 Straumsjøen eller til  post@boe.kommune.no