BØ KOMMUNE HAR LEDIGE STILLINGER SOM STØTTEKONTAKTER

Støttekontakt

Lyst på en spennende og utfordrende jobb?
Hovedmålet med støttekontakt er å gi den enkelte bruker en meningsfull fritid. Avhengig av brukerens behov, ønsker og interesser kan støttekontakten nyttes til individuelt samvær eller som brobygger til fritidsaktiviteter eller andre mennesker.

Hvem har behov for støttekontakt:

 • Barn, ungdom og voksne med sosiale og eller psykiske problemer
 • Fysisk funksjonshemmede
 • Psykisk utviklingshemmede
 • Eldre
 • Personer med lite nettverk

Utdanningskrav:

Ingen spesielle utdanningskrav, men det er viktig at du har lyst til å gjøre hverdagen lysere for andre.

Annet:

 • Søkeren må være mellom 18 og 100 år.
 • Begge kjønn oppfordres til å søke.
 • Det er ønskelig at søker har sertifikat og disponerer bil.
 • Det er ønskelig at den som blir støttekontakter binder seg for en periode på minst et år. Dette av hensyn til brukeren.

Du må være:

 • Sosial
 • Være medmenneskelig og positiv
 • Ha overskudd til å være til støtte for en annen person
 • Tålmodig
 • Kunne lytte
 • Være med på ulike aktiviteter
 • Initiativrik
 • Ønsker å gi brukeren stimulerende opplevelser og en meningsfull fritid.

Det vil bli krevd godkjent politiattest for de som blir støttekontakter.

Støttekontakten har taushetsplikt.

Vi kan tilby:

 • Veiledning ved behov

Avlønning:

 • Timebasert godtgjøring på kr. 155,- pr. time
 • Utgiftsdekning på inntil kr. 700,- for eksempel kjøring med bruker i bil og støttekontaktens utgifter til kino, svømmehall, kafèbesøk og lignende. (disse må dokumenteres)

 

Søknadsfrist: Kontinuerlig

Kontaktperson: Liv – Åse Andersen ved pleie og omsorg.

                        Tlf: 76114240 eller e-post: livase.andersen@boe.kommune.no

Søknadsskjema finner du på hjemmesiden til Bø kommune, eller du kan komme på kontoret til Liv-Åse Andersen for å skrive på en søknad. Kontoret er i 2.etg på Bøheimen.