.

Valglogo

- KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG 2019 -
VALGDAG:
MANDAG 09. SEPTEMBER.

Valgstyret har avholdt møte 16.09.2019 og behandlet valgprotokoll fra kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

Protokoll fra Valgstyrets møte 16.09.19.pdf
-Kommunestyrevalget valgst.pdf
-Fylkestingsvalget - valgprotokoll.pdf

 

Her kan du forhåndsstemme:
Tidlig forhåndsstemme mottas på rådhuset hos fellestjenesten fra 7. juli. Avtal gjerne tid på forhånd.
(NB: Kan bare stemme på parti da vi ikke får valglistene med kandidatnavn før senere.)

Ordinær mottak av forhåndsstemmer starter 12. august hos fellestjenesten på rådhuset ukedager kl. 09.00 - 15.00.
Dessuten har vi på rådhuset mottak:
- Lørdag 31. august fra kl. 10.00 - 14.00
- Søndag 1. september fra kl. 12.00 - 14.00

På Bøheimen spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede: Uke 35 og 36 - mandag - onsdag- fredag -   kl.12.00 - 14.00.

For dem som gjerne vil stemme og ikke kan ta seg fram til et stemmelokale - ring Fellestjenesten og be om hjelp.

Valgdagen 9. septemer. 
Åpningstid i valgkretsene 09.00 - 13.00 og 15.00 - 20.00.

                      

Godkjente lilsteforslag.pdf

Frist for innlevering av listeforslag: 1. april kl. 12.00.

Listeforslag blir lagt ut på Rådhuset og her etter hvert som de kommer inn (Valglovens § 6 om kunngjøring):


Mottatt listeforslag:
- Fremskrittspartiet.pdf
- Arbeiderpartiet.pdf
- Høyre.pdf
- Sosialistisk Venstreparti.pdf
- Senterpartiet.pdf

- Venstre.pdf

 

STEMMERETT ?
For å kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget, må du ha stemmerett. Her kan du se om du oppfyller kravene til stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019. 


Det stilles forskjellige krav til stemmerett i Norge avhengig av om det er stortingsvalg eller kommunestyre- og fylkestingsvalg. Den største forskjellen er at også utenlandske statsborgere har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge dersom de har bodd i landet over noe tid.

Du har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget dersom du oppfyller ett av disse kravene:

  • Du er norsk statsborger og har fylt 18 år innen utgangen av 2019 og er, eller har vært, registrert bosatt i Norge
  • Du er statsborger i andre nordiske land (det vil si Danmark, Island, Finland eller Sverige) som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret
  • Du er øvrig utenlandsk statsborger som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen. I dette tilfellet er det et krav at botiden har vært sammenhengende

ER DU INNFØRT I MANNTALLET?
Manntallet er oversikten over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i en kommune.

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert i Folkeregisteret som bosatt per 30. juni i valgåret. Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet (og har stemmerett) i den kommunen du flyttet fra.

FORHÅNDSSTEMME
Fra og med 10. august og til og med fredagen før valgdagen er det mulig å forhåndsstemme i alle landets kommuner ved stortingsvalg, sametingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg. 


I forhåndsstemmeperioden kan alle velgere stemme ved alle tilgjengelige valglokaler i hele landet. Det betyr at selv om du er hjemmehørende i Moss, så kan du avgi din stemme i Trondheim eller i hvilken som helst annen kommune. Dette er ikke mulig hvis du skal stemme på selve valgdagen.

Ikke mulig å stemme flere ganger.

Det er ikke nødvendig å ta med valgkort for å avgi stemme, men ta med legitimasjon.

Forhåndsstemming i annen kommune

Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn hjemkommunen din, får du utdelt en generell stemmeseddel i valglokalet. På generelle stemmesedler er det bare påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for, eller skrive på, hvilket parti/gruppe du vil stemme på. Du kan også skaffe deg en stemmeseddel fra din kommune og bruke den dersom du ønsker å gjøre endringer.

Du skal deretter få en valgfunksjonær til å stemple stemmeseddelen, før du legger den ned i en stemmeseddelkonvolutt. Stemmeseddelen og valgkortet (hvis du har det med) blir så lagt ned i en omslagskonvolutt, som deretter legges i valgurnen. Stemmen din blir så sendt til din hjemkommune for opptelling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stortingsvalget og sametingsvalget 2017

I Bø kommune har valgstyret vedtatt at det skal avholdes valg over 1 dag: mandag 11. september 2017.

Mottak av forhåndsstemmer:
Tidligstemmegivning på rådhuset mottas fra 01.07.17 - må avtales med Fellestjenesten.

Ordinær forhåndsstemmemottak starter på rådhuset 10.08.17.
Nest siste lørdag og søndag før valget blir det mulig å avgi forhåndsstemme på rådhuset i begrenset åpningstid: lørdag kl. 10-14 og søndag kl. 12 til 14.
På Bøheimen vil det i uke 35 og 36, mandag, onsdag og fredag, være mottak av forhåndsstemmer i første etasje: Kl. 12-14.

Dessuten blir det lagt til rette for hjemmestemming for dem som har vansker for å komme seg til stemmelokaler.
Mottak av forhåndsstemmer på pasientrom vil foregå i uka før valget, ihht. valglovens bestsemmelser.

 

Valgdagen 11. september 2017:
I kommunens 3 valgkretser vil valglokalene være åpne fra:
- kl. 09.00 til kl. 13.00.
- kl. 15.00 til kl. 20.00.

Følg linken å se valglokalenes veiaddresse:
https://valg.no/valglokaler2/finn/Stemme-pa-valgdagen/?mpid=1867

 

Valgstyrets møtedokumenter 2017.

 

Møteinnkalling Valgstyret 13.09.17.pdf
Møteprotokoll Valgstyremøte 13.09.17.pdf

 

Møteinnkalling Valgstyret 11.09.17.pdf
Møteprotokoll Valgstyremøte 11.09.17.pdf

 

Møteinnkalling Valgstyret 17.08.17.pdf
Møteprotokoll Valgstyre17.08.17.pdf


Møteinnkalling til Valgstyre 27.04.2017.pdf
Møteprotokoll Valgstyre 27.04.17.pdf