Bø kommune har mål om å være en aktiv og næringsvennlig kommune.

Bø kommune ønsker å ta lederrollen i arbeidet for å utnytte de muligheter og fortrinn som fins i Bø. I første rekke knytter fortrinnene seg til forhold som beliggenhet, tilgang på naturressurser og kompetanse innenfor noen bransjer. Det gjelder landbruk, sjømatnæringa med fiskeri og oppdrett og mineralnæringa. Vi vil følge opp næringsaktører som vil og kan, slik at kommunen kan bidra som tilrettelegger på en best mulig måte. Kultur- og næringsetaten skal jobbe på alle områder som er viktige for næringsutvikling.

Hovedfunksjonene i næringsrettet virksomhet i Bø kommune består i:

  • forvaltningsoppgaver og planarbeid
  • løpende kontakt med bedrifter/etablerere
  • behandling av søknader om økonomisk støtte
  • direkte kontakt med bedrifter og ettablerere i enkeltsaker, rådgiving, bistand og kontaktarbeid overfor ekstern kompetanse og finansiering
  • utredning- og planleggingsarbeid for kommunens næringsstretegi gjennom Strategisk næringsplan og handlingsprogram
  • kontaktarbeid mot eksterne samarbeidspartnere