Bø kommune åpner for organisert aktivitet også for voksne

Fra og med 5. februar åpnes Bø kommune opp for organisert aktivitet innendørs også for personer over 20 år, etter retningslinjer og anbefalinger til de ulike forbundene.

 

Bø kommune har ikke påvist koronasmitte siden før jul og smitterisikoen er generelt lav. Begrensningene i aktivitet for voksne får uforholdsmessig store konsekvenser for innbyggernes psykiske og fysiske helse. Fra og med 5. februar åpnes det derfor opp for organisert aktivitet innendørs også for personer over 20 år, etter retningslinjer og anbefalinger til de ulike forbundene.