Bli med på digitalt kurs for etablerere!

green-chameleon-s9CC2SKySJM-unsplash[1]

Les mer her om innhold og påmelding

Vesterålskommunene inviterer til digitalt kurs for etablerere

I samarbeid med Egga Utvikling arrangerer Vesterålskommunene digitalt etablererkurs for innbyggere i Sortland, Andøy, Hadsel, Øksnes og Bø kommune. Kurset starter opp 28. mai og består av tre digitale samlinger over to uker.

- Kurset er et tilbud for personer i Vesterålen som har planer om å etablere bedrift, og som ønsker veiledning i oppstartsfasen. Det er krevende å starte eget selskap, og vårt mål med kurset er å hjelpe flere med å lykkes, sier kursveileder Ove Johansen i Egga Utvikling.

Egga Utvikling ble fusjonert med Fabrikken Næringshage i 2019 og selskapet har lang erfaring med å arrangere etablererkurs i Lofoten og Vesterålen.

- Dette er tredje gang vi arrangerer et digitalt kurs, og dette er en ekspressvariant av kurset Gründerakademiet. Deltakerne fra kurset i fjor høst og i vinter gav gode tilbakemeldinger på kursopplegget, som både er Corona-vennlig og miljøvennlig. Vi håper dette vil gjøre kurset mer tilgjengelig for gründerspirer i regionen, sier Johansen.

Hjelp til forretningsplanen
Kurset tar opp temaer som kundebehov, markedsføring, regnskap og finansieringsmuligheter.

- I tillegg til de digitale samlingene hvor deltakerne får undervisning og mulighet til å sparre med hverandre, får de tilgang på en digital webportal og skal jobbe med oppgaver i forkant og mellom samlingene. Blant annet blir deltakerne bedt om å gjennomføre kundeundersøkelser, slik at de får prøvetestet ideen sin i markedet. Som deltaker får du også oppføling mellom samlingene, forteller kursveilederen.

Etter kurset vil deltakerne sitte igjen med et utkast til en forretningsplan.

- Forretningsplanen beskriver forretningsideen og hvordan man skal tjene penger på den. Planen skal vise at gründeren har en gjennomtenkt idé som har livets rett. Dersom man skal søke offentlig finansiering kreves det som regel at man har en tydelig forretningsplan i bunn, sier Johansen.

Viktig tilbud til gründere
Vesterålskommunene har over flere år bidratt til gjennomføring av årlige etablererkurs for å bistå personer som ønsker å utvikle sin forretningside.

- Gjennom dette kurset vil man få nyttige råd og veiledning i oppstartsfasen. Samtidig er kurset en unik mulighet til å sparre med andre gründere som er i en lignende fase, sier næringskonsulent Lise Mangseth i Bø kommune.

- Kommunene dekker nesten hele kurskostnaden, mens kursdeltakerne må betale en egenandel på 2000 kroner. Dette er et godt og viktig tilbud dersom du er i etableringsfasen og ønsker bistand fra kommunen, avslutter næringskonsulenten.

Link til søknadsskjema: https://forms.office.com/r/5PECnEEBVc 

Photo by Green Chameleon on Unsplash