Bilder fra Eldredagen 2016

Alle bilder tatt av Bjørnar Hansen

Picasa
Picasa
Picasa
Picasa
Oppdatert 10. oktober 2016 Torill Berdal Robertsen