Besøk ved Bøheimen bo- og behandlingssenter

Bø kommune legger til rette for besøk på sykehjemmet og bofellesskapet i avdelingen i 2. etg. Alle besøk skal være avtalt. 

Retningslinjer for besøk ved Bøheimen Bo- og Behandlingssenter.

 • BESØK SKAL AVTALES PÅ FORHÅND, SENEST KL. 14.00 BESØKSDAGEN
 • Ikke gå på besøk dersom du har luftveissymptomer, hatt nærkontakt med smittede eller er i karantene.
 • Besøkende som har avtale, ringer til den avdelingen deres pårørende bor ved og melder sin ankomst.
 • Forsøk å holde minimum en meters avstand til den du besøker, det er uansett fint å unngå tett ansikt-til- ansikt-kontakt.
 • Hold minimum én meters avstand til alle andre enn den du besøker.
 • Besøkende skal ikke oppsøke fellesareal.
 • Det er lov til å ha med gaver, blomster og mat.
 • Husk god håndhygiene både før, under og etter besøket
 • Det kan være inntil 3 besøkende samtidig
 • Besøk avgrenses til 2 timer
 • Besøkende skrives opp i besøksprotokoll
 • Det er anledning til å ta beboere med ut av Bøheimen og på biltur.
 • Det er ikke anledning å ta beboere hjem på besøk i bolig. Begrunnelsen er økt smittepress og utfordring med en evt. smittesporing. Deltakelse i uteaktivitet er lov.
 • Dersom du får covid-19 symptomer få dager etter du har vært på besøk, må du si fra om dette til institusjonen slik at du bidrar til effektiv smittesporing.

 

Besøkstid er 16.00 – 19.00

Telefonnummer til avdelingene er:

 • Bøheimen 1. etg 76 11 42 60
 • Bøheimen 2. etg 76 11 42 80
 • Skjørisen bofellesskap 76 11 42 48 (man-fre kl. 08.00 -15.00) og 76 11 44 66 på helg.

 

Bakgrunn for reduksjon i besøkstid ved Bøheimen er følgende:

Det er økning i smittetilfeller i samfunnet generelt. Ved at det tillates mer sosial omgang opplever vi at smitterisikoen ikke lenger blir tatt så alvorlig.I sommer vil det komme mange tilreisende til Bø fra Norge og Norden og antall besøkende ved Bøheimen vil øke betraktelig. Dette skaper utfordringer for at personalet skal kunne ivareta gode besøksrutiner og samtidig ivareta beboerne. Til nå har det vært krevende å ivareta gode besøksrutiner innenfor rammene med det personalet som er på jobb. Denne utfordringen vil bli en enda større på sommeren.

For å ivareta både pasienter og besøkende på en god og forsvarlig måte, er vi i samråd med smittevernlege og sykehjemslege kommet frem til at en må redusere besøkstiden.