Retningslinjer for besøk

Bø kommune legger til rette for besøk på sykehjemmet og bofellesskapet i avdelingen i 2. etg. Alle besøk skal være avtalt. Husk å registere deg i besøksprotokollen. 

Retningslinjer for besøk ved Bøheimen sykehjem 

 • Besøk skal avtales pr telefon på forhånd
 • Ikke gå på besøk dersom du har luftveissymptomer, har hatt nærkontakt med smittede eller er i karantene
 • Besøkende som har avtale, ringer avdelingen de skal besøke og melder sin ankomst
 • Det anbefales å holde 1 meters avstand til andre beboere og personell
 • Besøkende skal være på beboerens rom. Besøkende kan ikke oppsøke fellesareal
 • Det er lov til å ha med gaver, blomster og mat
 • Husk god håndhygiene både før, under og etter besøket
 • Det kan være inntil 5 besøkende samtidig
 • Besøk avgrenses til 2 timer
 • Besøkende skrives opp i besøksprotokoll
 • Det er også mulig å ta med beboer ut på tur eller på besøk utenfor Bøheimen
 • Dersom du får covid-19 symptomer få dager etter du har vært på besøk, må du si fra om dette til institusjonen slik at du bidrar til effektiv smittesporing

Besøkstid er kl 10.30 – 12.30 og kl 16.00 – 19.00

Telefonnummer til avdelingene: 

 • Bøheimen 1. etg 76 11 42 60
 • Bøheimen 2. etg 76 11 42 80
 • Skjørisen bofellesskap 76 11 42 48 (man-fre kl. 08.00 -15.00) og 76 11 44 66 på helg.

Hvorfor har vi retningslinjer? 

Begrunnelsen for retningslinjene er at vi ønsker å forhindre at smitte kommer inn på sykehjemmet. Vi øsker også å sikre oss i forhold til smittesporing. Vi har hatt økt smittepress i landet og da er det viktig at vi alle er ekstra forsiktige. Vi håper alle kan ha forståelse for dette.