Beredskap

Legevakt hverdag mellom 08.00-16.00 76 11 42 00
Legevakt etter kl 16.00 og fri- og helgedager 116 117
Kommunal beredskap
 - brann og redningsvesen
 - vann og avløpsanlegg
 - veier - brøyting og vedlikehold
 - kaier
 - bygg
916 31 900
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Vesterålen vaktsentral 76 11 41 00