Bærekraftig utvikling - Steine skole

Bærekraftig utv 1

Strandryddingen som mellomtrinnet på Steine skole gjorde denne uka, var en del av det elevene jobber med innenfor emnet bærekraftig utvikling. En stor jobb, som de tok på alvor. Noen av funnene skal brukes i Kunst og handverk - resultatet får vi vise senere.

Bærekraftig utv 2.jpg