Ansatte ved Steine skole

Adresse og telefonliste:              

Steine skole                            Rådhuset, Veaveien 50, 8475 Straumsjøen            

                                                                                                                     

Rektor                                  Veronica Rabben Pedersen                76 11 44 25/97 16 33 23

                                                                                           

Steine SFO                            Charlotte Hanssen                                            76 11 44 23

Lærerværelset                         Alle lærerne                                                    76 11 44 24

Vaktmester                             Stig Krey                                                      

 

 

Telefon privat:

Veronica R. Pedersen             Rektor                                                           97 16 33 23

Charlotte Hanssen                 SFO-leder/lærer                                             47 66 76 16

Stig Krey                                vaktmester                                                      95 74 92 54

Ellen Kristiansen                    kontaktlærer 3.trinn                                        40 07 32 74

Maria B. Rødsand                   kontaktlærer 4. trinn                                      99 00 93 63

Marion Pedersen                     kontaktlærer 1. trinn                                      99 00 62 32

Erlend H. Åseng                      faglærer                                                         48 26 93 14

Tove Selnes                             kontaktlærer 2.trinn                                       97 11 48 18

Grete V. Strangstad                 kontaktlærer 5. trinn                                      91 61 44 51

Ida Emilie Johnsen                  Kontaktlærer 6,/7.trinn                                   954 85 501

 

Dagrunn Johnsen                     renholder                                                       76 13 76 31

Kristin Klaussen                      pedagogisk medarbeider/SFO                         95 90 23 78

 

 

 

 

Hjemmeside               boe.kommune.no.steineskole

E-mail                         steine.skole@boe.kommune.no

 

2014-08-13 Hilde Klausen