Ansatte ved Steine skole

Adresse og telefonliste:              

Steine skole                            Rådhuset, Veaveien 50, 8475 Straumsjøen            

                                                                                                                     

Rektor                                   Hilde Klaussen                                                76 11 44 25

                                                                                           

Steine SFO                            Charlotte anssen                                            76 11 44 23

Lærerværelset                         Alle lærerne                                                 76 11 44 24

Vaktmester                             Stig Krey                                                      

 

 

Telefon privat:

Hilde Klaussen                        Rektor                                                           97 53 74 29

Charlotte Hanssen                 SFO-leder/lærer                                            47 66 76 16

Stig Krey                                vaktmester                                                     95 74 92 54

Ellen Kristiansen                    kontaktlærer 2.trinn                                        40 07 32 74

Maria B. Rødsand                   kontaktlærer 3. trinn                                      99 00 93 63

Marion Pedersen                     kontaktlærer 4. trinn                                      99 00 62 32

Veronica R. Pedersen              kontaktlærer 5.trinn                                      97 16 33 23

Erlend H. Åseng                      faglærer                                                         48 26 93 14

Tove Selnes                             kontaktlærer 1.trinn                                       97 11 48 18

Grete V. Strangstad                 kontaktlærer 6. og 7. trinn                             91 61 44 51

 

Dagrunn Johnsen                     renholder                                                       76 13 76 31

Kristin Klaussen                      assistent i skolen/SFO                                    95 90 23 78

 

 

 

 

Hjemmeside               boe.kommune.no.steineskole

E-mail                         steine.skole@boe.kommune.no

 

2014-08-13 Hilde Klausen