Aktivitetsdag på Steine skole

trivelsdag ingress2

Aktivitetsdag på Steine skole er blitt en årlig tradisjon. Aktivitetslederne på skolen arrangerer leker for alle elever i samarbeid med lærerne. Hele torsdagen ble brukt i Bøhallen til fysisk aktivitet, lek, samarbeid og sosialt samvær på tvers av klassetrinn. Slitne, men fornøyde elever dro hjem etter en trivelig skoledag

Oppdatert 10. februar 2020 Hilde Klausen