Referat fra FAU-møte27.nov.19

Referat FAU-møte 27. november 2019

OPPMØTTE:
Silje, Julie, Øystein, Lotte, Linda, Kjersti, Lisbeth

BALLBINGE
Vi er avhengige av spillemidler for å få ballbingen gjennomført. Dersom vi får spillemidler trenger vi fortsatt 116.250,- innen 12. desember. Vi vedtar å opprette en Spleis, og skal spørre store bedrifter i Bø om de ønsker gi støtte. Katie blir spurt om å ordne Spleis.

FAU er enige om å bruke 30.000 av egne midler til dette.

Tips en venn Skriv ut