Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge (tidligere Inkludering av barn i lavinntektsfamilier)

Bufdir logo

 

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan nå søke om midler via tilskuddsordningen Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge.

 
Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.
 
 
Dere kan søke om tilskudd til tiltak som innebærer at:

- barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter

- barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter

- barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer kan delta på på alternative mestringsarenaer

 

Søknadsfrist: Søknadsfristen for tilskuddsåret 2020 er 13. desember 2019. Søknadsskjemaet vil bli publisert senest 22. november 2019 på tilskuddsordningens nettside: https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/
 
Rapporteringsfrist: 1. april 2021.
 
Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet.
 
Kontaktperson Bø kommune: Tina Paasche. Tlf. 76 11 43 35 / 41 66 89 41. E-post: tina.paasche@boe.kommune.no
Tips en venn Skriv ut