SKATTELISTER EIENDOMSSKATT 2019

Med hjemmel i eiendomsskattelovens §§3 og 4 vedtok Bø kommunestyre i 2014 å innføre eiendomsskatt i hele kommunen fra og med skatteåret 2016. Bø kommunestyret vedtok i forbindelse med budsjettbehandlingen å videreføre nevnte skattlegging av eiendom.

I henhold til § 15 legger kommunen ut eiendomsskattelisten til offentlig gjennomsyn i 3 uker fra og med 1. mars – til og med 22. mars. Skattelisten vil bli lagt ut på kommunehuset, Bø folkebibliotek og kommunens hjemmeside – (www.boe.kommune.no).

Skattesatsen for 2019 er på 4 promille for alle faste eiendommer i kommunen. Det er vedtatt et bunnfradrag på 50 000 kr på boliger/hytter.

Skatten innbetales i 4 terminer med forfall 20.02., 20.05., 20.08. og 20.11. sammen med øvrige kommunale avgifter.

I de tilfeller hvor det er flere hjemmelshavere/festere på en eiendom, sender vi informasjon om skatteseddel/faktura til den som står registrert som fakturamottaker i kommunens register. Dersom det er ønske om å bytte eksisterende fakturamottaker på eiendommen kan det gis beskjed om dette til Eiendomsskattekontoret.

Skriftlig begrunnet klage på eiendomsskatt kan fremmes hvert år dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. Klagefristen er 6 uker, og settes til 19. april 2019.

Eiendomsskattekontoret har adresse

post@boe.kommune.no eller Veaveien 50, 8475 Straumsjøen.

Spørsmål om eiendomsskatten kan rettes til Eiendomsskattekontoret v/ Trond Robertsen

Tlf nr 76 11 43 09 eller ovennevnte e-postadresse.

Fritaksprotokoll 2019.pdf
Takstprotokoll bolig 2019.pdf
Takstprotokoll næringstakst 2019.pdf
Takstprotokoll energi 2019.pdf
Takstprotokoll særskilt grunnlag 2019.pdf

Straumsjøen 25.02.2019

Tips en venn Skriv ut