BARNEHAGE / SFO-RUTE FOR 2015-2016

MÅNED

 

 

August

Planleggingsdag barnehage/SFO

Barna begynner i barnehagen/SFO

17. august

18. august

September

 

 

Oktober

Planleggingsdag

Planleggingsdag

7.oktober

8. oktober

November

 

 

Desember

Siste dag før jul

Barna begynner etter jul

Siste dag før nyttår

23. desember

28. desember

30. desember

Januar

Barna begynner på SFO etter nyttår

Planleggingsdag barnehage

Barna begynner i barnehagen etter nyttår

4. januar

4. januar

5. januar

Februar

Planleggingsdag SFO

26. februar

Mars

Siste dag før påske, til kl. 12.00

Første dag etter påske

 23. mars

29. mars

April

 

 

Mai

Planleggingsdag

6. mai

Juni

 

 

Juli

 

 

August

Siste dag i barnehagen / SFO

19. august

2015-08-10 Anne-Lise Wiik Robertsen
Tips en venn Skriv ut