INFORMASJON TIL FORELDRE MED BARN I BARNEHAGEN

Gratis kjernetid for 4- og 5-åringene

Fra 1. august har alle 4- og 5-åringene som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Det har ingenting å si når barnet fyller 4 år; gratis kjernetid kan man søke om de to siste årene barnet er i barnehage. 

Barn med utsatt skolestart som bor i husholdninger med lav inntekt, får også rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke det siste barnehageåret.

Fra 1. august 2015 er inntektsgrensen satt til 405 000 kroner per husholdning. Er inntekta i husholdninga mindre enn dette, kan man altså søke om gratis kjernetid i barnehage.

Vi minner også om:

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass.

Følgende gjelder for begge søknadene:

  • Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.
  • Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.
  • Søknaden gjelder i hovedsak for et barnehageår av gangen.
  • Søknadsfrist for moderasjon fra barnehageårets oppstart er 10.augst 2015.
  • Søknader som kommer inn etter denne dato gjelder fra og med den første hele måned etter søknadstidspunktet.
  • Siste selvangivelse og eventuell annen relevant dokumentasjon må legges ved søknaden før den kan behandles.

Ta kontakt med Fellestjenesten på Rådhuset om du trenger hjelp med søknaden.

Elektronisk søknadskjema finner dere på kommunens hjemmeside; www.boe.kommune.no, under «Skjema». Det er samme søknadsskjema for reduksjon av foreldrebetaling og gratis kjernetid. 

Med vennlig hilsen
Gundar Jakobsen                                           Liv-Karin Steinsvik
Skole- og barnehagesjef                                Skole- og barnehagekonsulent

Tips en venn Skriv ut