Gnr. 9 - Ringstad

Postkort/flyfoto over Ringstad ca. 1952-54. Bildet er lånt av Aslaug Engenes.

Navnet er blitt skrevet Ringsteid, Rangstad i 1567, Ringsta i 1611, seinere Ringstad. Uttalen er rengsta, med tostavings tonelag. Vi kjenner liknende navn fra andre steder innen det norrøne språkområdet: Ringsta(d) på Shetland og Ringsted på Sjælland. Oluf Rygh skriver i Norske Gaardnavne: "Ringstadir, sammensetning med Mannsnavnet Ringr. Et paa mange Steder forekommende Gaardsnavn."

Tradisjonelt er slike navn på stad blitt tolka som sammensatt av et mannsnavn Hringr + stad. Dette er ikke en udiskutabel lære lenger, i dag legger man gjerne mer vekt på naturformasjoner enn på personnavn som grunnlag for stadnavn. Gården med husa ligger i en tydelig ring rundt bukta, så dette er nok ei mer nærliggende tolking, dersom vi satser på at navnet er av nordisk avstamming.

Finn Myrvang uttaler til bygdeboka 2003: ”Ei rind eller en rinde vil si ”berg- eller jordrygg”, og det finst fleire nordnorske stedsnavn der terrenget tillater den slutning at Rind- må ha gått over til Ring-. Dersom den eldste busettinga lå meir samla ved Elvbukta enn dagens, betraktet folk derifra høgdedraget (Lomstjønnhaugen -) Høgvollen - Sankthanshaugen - Stallberget i vest og Kråkberget - Innerneset i aust, så tanken fortjener overveielse.

Arve Elvik

Ringstad[1].jpg 

Ringstad4.jpg

Ringstad havn2.JPG

Ringstad3.JPG
 

Tips en venn Skriv ut