Gnr. 67 - Sundan

Oversiktsbilde tatt av Arne Eriksen Sundan anno 2005

Gården heter som regel Sund i skrift, men alltid Sundan i tale. Taleforma er også skriftfesta heilt fra 1700-tallet, som Sundan, Sunnan eller Sundene, blant annet i kirkebøker og manntall. Folk har altså sagt "Sundan" i svært lang tid.

Betydninga er opplagt: Det seilbare sundet fra storhavet og rett forbi fjæra på gården har gitt navnet. Slike usammensatte naturnavn reknes som svært gamle når de er brukt som gårdsnavn. Navnet Sundan må ha festa seg mange hundre år før 1567, det tidligste vi kjenner det i skrift.

Arve Elvik 

Tips en venn Skriv ut