Gnr. 68 - Andsletten

Sletten anno 2006 Foto: Anne-Lise W. Robertsen

Skrivemåten til gårdsnavnet har vært svært stabilt gjennom århundrene: Andsletten eller Ansletten. Uttalen har sikkert vært like fast: Andsletta (ainnsletta). Gårdsnavnet Andsletta brukes i dagligtalen helst om den delen av matrikkelgården som ligger lengst nord og tilhører bnr. 1 og 2. De sørlige gårdpartene omtales vanligvis som Sletten og Hesthaugen, som er navna på bnr. 2 og 5.

Den første delen av navnet kan ha oppstått på flere måter, blant annet ved ei forenkling av navnet Arne. Men kanskje er gårdsnavnet heller i slekt med Andneset/Andnesan, som finnes flere steder i Øksnes, norrønt Andnes. Der er betydninga ”det andre neset”, eller ”mot-neset”, altså neset på motsatt side. Og hovedbruket på Andsletta ligger nettopp på nordsida av ei bukt med det området av gården som kalles Sletten på sørsida.

Men dersom navnet er i slekt med (holmen) Anden (Anda fyr), kan vi heller ikke la være å nevne samisk ádnu: jordfast (stor) stein.

Navnet dukker første gang opp i skriftlige kilder i 1610, antakelig etter ei ødetid som kan ha vart siden Svartedauen, men det er vanskelig å si hvor gammelt det er.

Arve Elvik
 

Andsletten[1].jpg

Tips en venn Skriv ut